Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (2015)

Podprogramy:

  • Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín
  • Podpora realizace ekologického vytápění v části města Kojetín

pdf Program podpory životního prostředí (pdf, 420 KB)
pdf Pr01 Žádost o dotaci na ČOV (pdf, 322 KB)
xls Pr01 Žádost o dotaci na ČOV (xls, 67 KB)
pdf Pr02 Kritéria ČOV (pdf, 208 KB)
pdf Pr03 Vzor smlouvy ČOV (pdf, 202 KB)
pdf Pr04 Žádost o dotaci na ekologické vytápění (pdf, 248 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci na ekologické vytápění (xls, 70 KB)
pdf Pr05 Kritéria ekologické vytápění (pdf, 208 KB)
pdf Pr06 Vzor smlouvy ekologické vytápění (pdf, 203 KB)