Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (2019/2020)

pdf Program města na podporu volnočasových aktivit pro rok 2020 (pdf, 526 KB)
xls V Pr01A Kritérium jednorazové akce volnočas 2020 (xls, 34 KB)
xls V Pr01B Kritérium činnost volnočas 2020 (xls, 35 KB)
xls V Pr02 list 1 Žádost jednorázové akce volnočas PO (xls, 57 KB)
xls V Pr02 list 2 Žádost jednorázové akce volnočas FO (xls, 51 KB)
xls V Pr02 list 3 Žádost jednorázové akce volnočas rozpočet (xls, 36 KB)
xls V Pr03 list 1 Žádost na činnost obecná část volnočas (xls, 55 KB)
xls V Pr03 list 2 Žádost na činnost volnočas rozpočet (xls, 36 KB)
rtf V Pr04 Vzor smlouvy volnočas (rtf, 217 KB)
xls V Pr05 Závěrečná zpráva a vyúčtování volnočas (xls, 39 KB)
xls V Pr06 list 1 Vyúčtování výdajů jednorázové akce (xls, 38 KB)
xls V Pr06 list 2 Vyúčtování výdajů činnost (xls, 38 KB)
xls V Pr07 Vyúčtování zdroje financování (xls, 34 KB)
xls V Pr08 Oznámení o vrácení fin prostředků (xls, 35 KB)
rtf V Pr09 Vzor žádosti o prominutí odvodu (rtf, 44 KB)