Program Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (2017)

Podprogramy:

  • Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
  • Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času

pdf Program Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 520 KB)
pdf Příloha č. 1A Kritéria jednorázové akce (pdf, 381 KB)
pdf Příloha č. 1B Kritéria celoroční činnost (pdf, 385 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – FO (pdf, 188 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – FO (xls, 59 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – PO (pdf, 218 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – PO (xls, 60 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – rozpočet (pdf, 138 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Příloha č. 3 Žádost celoroční činnost – obecná část (pdf, 214 KB)
xls Příloha č. 3 Žádost celoroční činnost – obecná část (xls, 59 KB)
pdf Příloha č. 3 Žádost celoroční činnost – rozpočet (pdf, 139 KB)
xls Příloha č. 3 Žádost celoroční činnost – rozpočet (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 4 Vzor smlouvy (pdf, 386 KB)
pdf Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 112 KB)
xls Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 6A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (pdf, 161 KB)
xls Příloha č. 6A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 44 KB)
pdf Příloha č. 6B Vyúčtování výdajů – celoroční činnost  (pdf, 166 KB)
xls Příloha č. 6B Vyúčtování výdajů – celoroční činnost  (xls, 46 KB)
pdf Příloha č. 7 Vyúčtování – zdroje (pdf, 135 KB)
xls Příloha č. 7 Vyúčtování – zdroje (xls, 39 KB)
pdf Příloha č. 8 Oznámení o vrácení finančních prostředků (pdf, 134 KB)
xls Příloha č. 8 Oznámení o vrácení finančních prostředků (xls, 39 KB)
pdf Příloha č. 9 Vzor žádosti o prominutí odvodu (pdf, 115 KB)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 1.9.2016 do 30.9.2016