Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit

pdf Program Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 523 KB)
xls Pr01A Kritéria pro hodnocení žádosti – jednorázové akce (xls, 43 KB)
xls Pr01B Kritéria pro hodnocení žádosti – celoroční činnost (xls, 45 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (fyzická osoba) (xls, 59 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (právnická osoba) (xls, 60 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (rozpočet) (xls, 41 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času (xls, 59 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času (rozpočet) (xls, 43 KB)
rtf Pr04 Vzor smlouvy (volnočas) (rtf, 263 KB)
xls Pr05 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (volnočas) (xls, 43 KB)
xls Pr06A Vyúčtování výdajů jednorázové akce (xls, 44 KB)
xls Pr06B Vyúčtování výdajů – celoroční činnost (xls, 46 KB)
xls Pr07 Vyúčtování zdroje financování (xls, 39 KB)
xls Pr08 Oznámení o vrácení finančních prostředků (xls, 39 KB)
rtf Pr09 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále (rtf, 42 KB)