Program Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (2016)

Podprogramy:

  • Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
  • Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času

pdf Program podpory volnočasových aktivit (pdf, 516 KB)
pdf Pr01 Kritéria jednorázové akce (pdf, 386 KB)
pdf Pr01 Kritéria činnost (pdf, 392 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – PO (pdf, 192 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – PO (xls, 51 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – rozpočet (pdf, 143 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – rozpočet (xls, 40 KB)
pdf Pr03 Žádost na činnost – obecná část (pdf, 191 KB)
pdf Pr03 Žádost na činnost – rozpočet (pdf, 143 KB)
xls Pr03 Žádost na činnost – obecná část (xls, 54 KB)
xls Pr03 Žádost na činnost – rozpočet (xls, 42 KB)
pdf Pr04 Vzor smlouvy (pdf, 386 KB)
xls Pr05 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 38 KB)
pdf Pr05 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 113 KB)
xls Pr06 Vyúčtování výdajů – činnost (xls, 43 KB)
pdf Pr06 Vyúčtování výdajů – činnost (pdf, 219 KB)
pdf Pr06 Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (pdf, 216 KB)
xls Pr06 Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 42 KB)
xls Pr07 Vyúčtování – zdroje (xls, 34 KB)
pdf Pr07 Vyúčtování – zdroje (pdf, 152 KB)
rtf Pr08 Oznámení o vrácení (rtf, 59 KB)
pdf Pr08 Oznámení o vrácení (pdf, 104 KB)
rtf Pr09 Vzor žádosti o prominutí (rtf, 42 KB)
pdf Pr09 Vzor žádosti o prominutí (pdf, 115 KB)