Sport

rtf Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2022 (rtf, 285 KB)
xls pr01a kritérium jednorázové akce sport 2022 (xls, 49 KB)
xls pr01b kritérium děti a mládež do 20let sport 2022 (xls, 40 KB)
xls pr01c kritérium dospělí nad 20 let sport 2022 (xls, 40 KB)
xls pr01d kritérium provoz sport 2022 (xls, 40 KB)
xls pr02 žádost jednorázové akce fyzická osoba (xls, 69 KB)
xls pr02 žádost jednorázové akce rozpočet sport 2022 (xls, 40 KB)
xls pr02 žádost jednorázové akce sport 2022 právnická osoba (xls, 71 KB)
xls pr03 žádost děti a mládež do 20let obecná část sport 2022 (xls, 67 KB)
xls pr03 žádost sport děti a mládež do 20let rozpočet sport 2022 (xls, 42 KB)
xlsx pr03a tabulka povinné údaje děti a mládež do 20let sport 2022 (xlsx, 15 KB)
xls pr04 žádost dospělí nad 20 let obecná část sport 2022 (xls, 68 KB)
xls pr04 žádost dospělí nad 20 let rozpočet sport 2022 (xls, 50 KB)
xlsx pr04a tabulka povinné údaje dospělí nad 20 let sport 2022 (xlsx, 13 KB)
xls pr05 žádost provoz obecná část sport 2022 (xls, 77 KB)
xls pr05 žádost provoz rozpočet sport 2022 (xls, 41 KB)
rtf pr06 vzor smlouvy sport 2022 (rtf, 282 KB)
xls pr07 závěrečná zpráva a vyúčtování dotace sport 2022 (xls, 47 KB)
xls pr08 vyúčtování výdajů provozu údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení sport 2022 (xls, 45 KB)
xls pr08a vyučtování výdajů jednorázové akce sport 2022 (xls, 44 KB)
xls pr08b vyučtování výdajů děti a mládež do 20let sport 2022 (xls, 44 KB)
xls pr08c vyučtování výdajů dospělí nad 20 let sport 2022 (xls, 43 KB)
xls pr09 závěrečné vyúčtovaní dotace zdroje financování sport 2022 (xls, 40 KB)
xls pr10 oznámení o vrácení finančních prostředků sport 2022 (xls, 41 KB)
rtf pr11 vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně penále (rtf, 268 KB)