Program města Nový Jičín na podporu sportu 2019/2020

pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2020 (pdf, 447 KB)
xls Pr01A Kritérium jednorázové akce sport 2020 (xls, 42 KB)
xls Pr01B Kritérium děti a mládež do 20 let sport 2020 (xls, 34 KB)
xls Pr01C Kritérium dospělí nad 20 let sport 2020 (xls, 37 KB)
xls Pr01C Kritérium provoz sport 2020 (xls, 34 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce (fyzická osoba) (xls, 61 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce rozpočet sport 2020 (xls, 40 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce sport 2020 (právnická osoba) (xls, 60 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce sport 2020 (xls, 40 KB)
xls Pr03 Žádost děti a mládež do 20let obecná část sport 2020 (xls, 56 KB)
xls Pr03 Žádost sport děti a mládež do 20let rozpočet sport 2020 (xls, 40 KB)
xlsx Pr03a Tabulka povinné údaje děti a mládež do 20let sport 2020 (xlsx, 14 KB)
xls Pr04 Žádost dospělí nad 20 let obecná část sport 2020 (xls, 56 KB)
xls Pr04 Žádost dospělí nad 20 let rozpočet sport 2020 (xls, 35 KB)
xlsx Pr04a tabulka povinné údaje dospělí nad 20 let sport 2020 (xlsx, 14 KB)
xls Pr05 Žádost provoz obecná část sport 2020 (xls, 66 KB)
xls Pr05 Žádost provoz rozpočet sport 2020 (xls, 35 KB)
rtf Pr06 Vzor smlouvy sport 2020 (rtf, 287 KB)
xls Pr07 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace sport 2020 (xls, 39 KB)
xls Pr08A Vyúčtování výdajů jednorázové akce sport 2020 (xls, 38 KB)
xls Pr08B Vyúčtování výdajů děti a mládež do 20let sport 2020 (xls, 38 KB)
xls Pr08C Vyúčtování výdajů dospělí nad 20 let sport 2020 (xls, 37 KB)
xls Pr08D Vyúčtování výdajů provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení sport 2020 (xls, 39 KB)
xls Pr09 Závěrečné vyúčtování dotace-zdroje financování sport 2020 (xls, 34 KB)
xls Pr10 Oznámení o vrácení finančních prostředků sport 2020 (xls, 35 KB)
rtf Pr11 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – penále (rtf, 45 KB)