Program města Nový Jičín na podporu sportu 2018/2019

pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 483 KB)
xls Pr01A Kritéria pro hodnocení žádosti – jednorázové akce (xls, 44 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – jednorázové akce (fyzická osoba) (xls, 66 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – jednorázové akce (právnická osoba) (xls, 64 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – jednorázové akce (rozpočet) (xls, 40 KB)
xls Pr02B Kritéria pro hodnocení žádosti – výkonnostní sport mládeže (xls, 58 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – výkonnostní sport mládeže (obecná část) (xls, 67 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – výkonnostní sport mládeže (rozpočet) (xls, 40 KB)
xls Pr03C Kritéria pro hodnocení žádosti – ostatní sport mládeže (xls, 58 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – ostatní sport mládeže (obecná část) (xls, 67 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – ostatní sport mládeže (rozpočet) (xls, 39 KB)
xls Pr04D Kritéria pro hodnocení žádosti – výkonnostní sport dospělých (xls, 43 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – výkonnostní sport dospělých (obecná část) (xls, 67 KB)
xls pr05-zadost-o-dotaci-vykonnostni-sport-dospelych-rozpocet (xls, 40 KB)
xls Pr05E Kritéria pro hodnocení žádosti – ostatní sport dospělých (xls, 43 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – ostatní sport dospělých (obecná část) (xls, 67 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – ostatní sport dospělých (rozpočet) (xls, 40 KB)
xls Pr06F Kritéria pro hodnocení žádosti – provoz, údržba, oprava sportovišť a sport. zařízení (xls, 45 KB)
xls Pr07 Žádost o dotaci – provoz, údržba, oprava sportovišť a sport. zařízení (obecná část) (xls, 70 KB)
xls Pr07 Žádost o dotaci – provoz, údržba, oprava sportovišť a sport. zařízení (rozpočet) (xls, 40 KB)
rtf Pr08 Vzor smlouvy (rtf, 274 KB)
xls Pr09 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (xls, 44 KB)
xls Pr10A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 42 KB)
xls Pr10B Vyúčtování výdajů – výkonnostní sport mládeže (xls, 42 KB)
xls Pr10C Vyúčtování výdajů – ostatní sport mládeže (xls, 42 KB)
xls Pr10D Vyúčtování výdajů – výkonnostní sport dospělých (xls, 42 KB)
xls Pr10E Vyúčtování výdajů – ostatní sport dospělých (xls, 42 KB)
xls Pr10F Vyúčtování výdajů- provoz, údržba, oprava sportovišť a sport. zařízení (xls, 39 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xls, 38 KB)
xls Pr12 Oznámení o vrácení finančních prostředků (xls, 39 KB)
rtf Pr13 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – penále (rtf, 45 KB)