Program Města Nový Jičín na podporu sportu (2017)

Podprogramy:

  • Podpora jednorázových sportovních akcí
  • Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
  • Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let
  • Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

pdf Program Města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 535 KB)
pdf Příloha č. 1A Kritéria jednorázové akce (pdf, 391 KB)
pdf Příloha č. 1B Kritéria děti a mládež (pdf, 396 KB)
pdf Příloha č. 1C Kritéria dospělí (pdf, 395 KB)
pdf Příloha č. 1D Kritéria provoz (pdf, 386 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – FO (pdf, 209 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – FO (xls, 69 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – PO (pdf, 224 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – PO (xls, 63 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – rozpočet (pdf, 137 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Příloha č. 3 Žádost děti a mládež – obecná část (pdf, 417 KB)
xls Příloha č. 3 Žádost děti a mládež – obecná část (xls, 66 KB)
pdf Příloha č. 3 Žádost děti a mládež – rozpočet (pdf, 138 KB)
xls Příloha č. 3 Žádost děti a mládež – rozpočet (xls, 42 KB)
pdf Příloha č. 4 Žádost dospělí – obecná část (pdf, 418 KB)
xls Příloha č. 4 Žádost dospělí – obecná část (xls, 66 KB)
pdf Příloha č. 4 Žádost dospělí – rozpočet (pdf, 139 KB)
xls Příloha č. 4 Žádost dospělí – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Příloha č. 5 Žádost provoz – obecná část (pdf, 224 KB)
xls Příloha č. 5 Žádost provoz – obecná část (xls, 69 KB)
pdf Příloha č. 5 Žádost provoz – rozpočet (pdf, 138 KB)
xls Příloha č. 5 Žádost provoz – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Příloha č. 6 Vzor smlouvy (pdf, 490 KB)
pdf Příloha č. 7 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 113 KB)
xls Příloha č. 7 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 44 KB)
pdf Příloha č. 8A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (pdf, 162 KB)
xls Příloha č. 8A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 8B Vyúčtování výdajů – děti a mládež (pdf, 164 KB)
xls Příloha č. 8B Vyúčtování výdajů – děti a mládež (xls, 44 KB)
pdf Příloha č. 8C Vyúčtování výdajů – dospělí (pdf, 165 KB)
xls Příloha č. 8C Vyúčtování výdajů – dospělí (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 8D Vyúčtování výdajů – provoz (pdf, 168 KB)
xls Příloha č. 8D Vyúčtování výdajů – provoz (xls, 45 KB)
pdf Příloha č. 9 Vyúčtování – zdroje (pdf, 136 KB)
xls Příloha č. 9 Vyúčtování – zdroje (xls, 38 KB)
pdf Příloha č. 10 Oznámení o vrácení finančních prostředků (pdf, 133 KB)
xls Příloha č. 10 Oznámení o vrácení finančních prostředků (xls, 39 KB)
pdf Příloha č. 11 Vzor žádosti o prominutí odvodu (pdf, 115 KB)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 1.9.2016 do 30.9.2016