Program města Nový Jičín na podporu sportu

pdf Program Města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 161 KB)
xls Pr01A Kritéria pro hodnocení žádosti (Podpora jednorázových sportovních akcí) (xls, 46 KB)
xls Pr01B Kritéria pro hodnocení žádosti (Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže) (xls, 62 KB)
xls Pr01C Kritéria pro hodnocení žádosti (Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let) (xls, 50 KB)
xls Pr01D Kritéria pro hodnocení žádosti (podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení) (xls, 48 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – fyzická osoba (Podpora jednorázových sportovních akcí) (xls, 69 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – právnická osoba (Podpora jednorázových sportovních akcí) (xls, 63 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – rozpočet (Podpora jednorázových sportovních akcí) (xls, 41 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – obecná část (Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže) (xls, 66 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – rozpočet (Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže) (xls, 42 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – obecná část (Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let) (xls, 67 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – rozpočet (Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let) (xls, 41 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – obecná část (podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení) (xls, 69 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – rozpočet (podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení) (xls, 41 KB)
rtf Pr06 Vzor smlouvy (rtf, 267 KB)
xls Pr07 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (xls, 44 KB)
xls Pr08A Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (jednorázová sport. akce) (xls, 43 KB)
xls Pr08B Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (děti a mládež) (xls, 44 KB)
xls Pr08C Závěrečné vyúčtování dotace –přehled výdajů (Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let) (xls, 43 KB)
xls Pr08D Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení) (xls, 45 KB)
xls Pr09 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xls, 38 KB)
xls Pr10 Oznámení o vrácení finančních protředků na účet poskytovatele (xls, 39 KB)
rtf Pr11 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále (rtf, 43 KB)