Program Města Nový Jičín na podporu sportu (2016)

Podprogramy:

  • Podpora jednorázových sportovních akcí
  • Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
  • Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let
  • Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

pdf Program podpory sportu (pdf, 470 KB)
pdf Pr01 Kritéria jednorázové akce (pdf, 387 KB)
pdf Pr01 Kritéria děti a mládež (pdf, 397 KB)
pdf Pr01 Kritéria dospělí (pdf, 397 KB)
pdf Pr01 Kritéria provoz (pdf, 389 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce (pdf, 84 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce (xls, 51 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – FO (pdf, 173 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – FO (xls, 54 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – rozpočet (pdf, 142 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – rozpočet (xls, 37 KB)
pdf Pr03 Žádost děti a mládež – obecná část (pdf, 193 KB)
xls Pr03 Žádost děti a mládež – obecná část (xls, 56 KB)
pdf Pr03 Žádost děti a mládež – rozpočet (pdf, 142 KB)
xls Pr03 Žádost děti a mládež – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Pr04 Žádost dospělí – obecná část (pdf, 193 KB)
xls Pr04 Žádost dospělí – obecná část (xls, 52 KB)
pdf Pr04 Žádost dospělí – rozpočet (pdf, 143 KB)
xls Pr04 Žádost dospělí – rozpočet (xls, 36 KB)
pdf Pr05 Žádost provoz – obecná část (pdf, 192 KB)
xls Pr05 Žádost provoz – obecná část (xls, 51 KB)
pdf Pr05 Žádost provoz – rozpočet (pdf, 142 KB)
xls Pr05 Žádost provoz – rozpočet (xls, 40 KB)
pdf Pr06 Vzor smlouvy (pdf, 387 KB)
pdf Pr07 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 114 KB)
xls Pr07 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 38 KB)
pdf Pr08 Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (pdf, 162 KB)
xls Pr08 Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 38 KB)
pdf Pr08 Vyúčtování výdajů – děti a mládež (pdf, 164 KB)
xls Pr08 Vyúčtování výdajů – děti a mládež (xls, 42 KB)
pdf Pr08 Vyúčtování výdajů – dospělí (pdf, 165 KB)
xls Pr08 Vyúčtování výdajů – dospělí (xls, 42 KB)
pdf Pr08 Vyúčtování výdajů – provoz (pdf, 164 KB)
xls Pr08 Vyúčtování výdajů – provoz (xls, 41 KB)
pdf Pr09 Vyúčtování – zdroje (pdf, 152 KB)
xls Pr09 Vyúčtování – zdroje (xls, 34 KB)
pdf Pr10 Oznámení o vrácení (pdf, 103 KB)
rtf Pr10 Oznámení o vrácení (rtf, 58 KB)
pdf Pr11 Vzor žádosti o prominutí (pdf, 115 KB)
rtf Pr11 Vzor žádosti o prominutí (rtf, 43 KB)