Sociální oblast

pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2022 (pdf, 504 KB)
pdf Vymezeni_ spravniho_uzemi_ORP_ Nový_Jičín (pdf, 377 KB)
doc Pr01_Kriteria_Podprogram_A (doc, 177 KB)
docx Pr01_Kriteria_Podprogram_B (docx, 27 KB)
docx Pr01_Kriteria_Podprogram_C (docx, 30 KB)
docx Pr01_Kriteria_Podprogram_D (docx, 27 KB)
docx Pr01_Kritéria_Podprogram_E (docx, 27 KB)
xls Pr02_Žádost_A_obecna_část (xls, 104 KB)
xls Pr02_Žádost_A_specialni_část1 (xls, 61 KB)
xls Pr02_Žádost_A_specialni_část2 (xls, 52 KB)
xls Pr03_Žádost_Podprogram_B_obecna_část (xls, 94 KB)
xls Pr03_Žádost_Podprogram_B_rozpočet (xls, 36 KB)
xls Pr04_Žádost_Podprogram_C_obecna_část (xls, 95 KB)
xls Pr04_Žádost_Podprogram_C_rozpočet (xls, 36 KB)
xls Pr05_Žádost_D_obecná_část (xls, 108 KB)
xls Pr05_Žádost_D_speciální_část_list1 (xls, 59 KB)
xls Pr05_Žádost_D_speciální_část2 (xls, 46 KB)
xls Pr06_Žádost_Podprogram_E_obecná_část (xls, 87 KB)
xls Pr06_Žádost_Podprogram_E_speciálni_část_list1 (xls, 46 KB)
xls Pr06_Žádost_Podprogram_E_speciálni_část_list2 (xls, 44 KB)
docx Pr07_Vzor_smlouvy_podprogramy_ A,D (docx, 50 KB)
odt Pr08_Vzor_smlouvy_podprogramy_ BC (odt, 35 KB)
odt Pr09_Vzor_smlouvy_podprogram_E (odt, 35 KB)
xls Pr10_Závěrečné_vyúčtování_závěrečná_zpráva_podprogramy_ABCDE (xls, 41 KB)
xls Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_C (xls, 32 KB)
xls Pr11_Zavěrečné_vyúčtování_přehled_výdajů_podprogram_A (xls, 38 KB)
xls Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_B (xls, 32 KB)
xls Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_D (xls, 30 KB)
xls Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_E (xls, 38 KB)
xls Pr12_Závěrečné_vyúčtování_zdroje_financováni_podprogramy_ABCDE (xls, 36 KB)
docx Pr13_Oznameni_o_vrácení_fin_prostředků_ABCDE (docx, 158 KB)
docx Pr14_Vzor_žádosti_o_prominutí_odvodu (docx, 156 KB)