Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti 2019/2020

pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2020 (pdf, 642 KB)
pdf Vymezení správního území ORP Nový Jičín (pdf, 227 KB)
doc Pr01 Kritéria pro hodnocení žadosti – podprogram A (doc, 45 KB)
docx Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram B (docx, 20 KB)
docx Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram C (docx, 22 KB)
docx Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram D (docx, 22 KB)
docx Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram E (docx, 18 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – podprogram A (obecná část) (xls, 46 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – podprogram A (speciální část 1) (xls, 70 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – podprogram A (speciální část 2) (xls, 49 KB)
xlsx Pr03 Žádost o dotaci – podprogram B (obecná část) (xlsx, 19 KB)
xlsx Pr03 Žádost o dotaci – podprogram B (rozpočet) (xlsx, 15 KB)
xlsx Pr04 Žádost o dotaci – podprogram C (obecná část) (xlsx, 20 KB)
xlsx Pr04 Žádost o dotaci – podprogram C (rozpočet) (xlsx, 15 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – podprogram D (obecná část) (xls, 46 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – podprogram D (speciální část 1) (xls, 62 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – podprogram D (speciální část 2) (xls, 50 KB)
xlsx Pr06 Žádost o dotaci – podprogram E (obecná část) (xlsx, 17 KB)
xlsx Pr06 Žádost o dotaci – podprogram E (speciální část 1) (xlsx, 16 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – podprogram E (speciální část 2) (xls, 43 KB)
docx Pr07 Vzor smlouvy podprogramy A,D (docx, 39 KB)
odt Pr08 Vzor smlouvy podprogramy B,C (odt, 25 KB)
odt Pr09 Vzor smlouvy podprogram E (odt, 25 KB)
xls Pr10 Závěrečné vyúčtování dotace – závěrečná zpráva (podprogramy ABCDE) (xls, 38 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyučtování dotace – přehled výdajů (podprogram A) (xls, 33 KB)
xlsx Pr11 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (podprogram B) (xlsx, 13 KB)
xlsx Pr11 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (podprogram C) (xlsx, 13 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (podprogram D) (xls, 33 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (podprogram E) (xls, 34 KB)
xls Pr12 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (podprogramy ABCDE) (xls, 32 KB)
rtf Pr13 Závěrečné vyúčtování dotace – oznámení o vrácení fin prostředků (ABCDE) (rtf, 78 KB)
rtf Pr14 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozp. kázně a penále (rtf, 56 KB)

Publikováno: 25. 6. 2019 (11:00)