Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti 2018/2019

pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 638 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram A (pdf, 326 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram B (pdf, 235 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram C (pdf, 347 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram D (pdf, 276 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram E (pdf, 232 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – podprogram A (obecná část) (xls, 46 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – podprogram A (rozpočet) (xls, 51 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – podprogram A (speciální část) (xls, 68 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – podprogram B (obecná část) (xls, 47 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – podprogram B (rozpočet) (xls, 43 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – podprogram C (obecná část) (xls, 48 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – podprogram C (rozpočet) (xls, 45 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – podprogram D (obecná část) (xls, 46 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – podprogram D (rozpočet) (xls, 52 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – podprogram D (speciální část) (xls, 61 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – podprogram E (obecná část) (xls, 42 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – podprogram E (rozpočet) (xls, 44 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – podprogram E (speciální část) (xls, 46 KB)
pdf Pr07 Vzor smlouvy – podprogramy A, D (pdf, 428 KB)
pdf Pr08 Vzor smlouvy – podprogramy B, C (pdf, 437 KB)
pdf Pr09 Vzor smlouvy – podprogram E (pdf, 434 KB)
xls Pr10 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (xls, 45 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – podprogram A (xls, 34 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – podprogram B (xls, 34 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – podprogram C (xls, 35 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – podprogram D (xls, 34 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – podprogram E (xls, 34 KB)
xls Pr12 Závěrečné vyúčtování – zdroje financování (xls, 39 KB)
rtf Pr13 Oznámení o vrácení finančních prostředků (rtf, 74 KB)
rtf Pr14 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – penále (rtf, 56 KB)