Program Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti

pdf Program Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 632 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram A (pdf, 196 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram B (pdf, 235 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram C (pdf, 270 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram D (pdf, 50 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti – podprogram E (pdf, 45 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – Podprogram A – obecná část (xls, 45 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – Podprogram A – speciální část (list 1) (xls, 53 KB)
xls Pr02 Rozpočet projektu – Podprogram A – speciální část (list 2) (xls, 48 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – Podprogram B – obecná část (xls, 51 KB)
xls Pr03 Rozpočet projektu – Podprogram B (xls, 35 KB)
xls Pr04 Žádost o dotaci – Podprogram C – obecná část (xls, 52 KB)
xls Pr04 Rozpočet projektu – Podprogram C (xls, 35 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – Podprogram D – obecná část (xls, 44 KB)
xls Pr05 Žádost o dotaci – Podprogram D – speciální část (list 1) (xls, 52 KB)
xls Pr05 Rozpočet projektu – Podprogram D – speciální část (list 2) (xls, 47 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – Podprogram E – obecná část (xls, 44 KB)
xls Pr06 Žádost o dotaci – Podprogram E – speciální část (list 1) (xls, 42 KB)
xls Pr06 Rozpočet projektu – Podprogram E – speciální část (list 2) (xls, 43 KB)
rtf Pr07 Vzor smlouvy – Podprogram A, D (rtf, 292 KB)
rtf Pr08 Vzor smlouvy – Podprogram B, C (rtf, 264 KB)
rtf Pr09 Vzor smlouvy – Podprogram E (rtf, 261 KB)
xls Pr10 Vyúčtování výdajů – Podprogram E (xls, 35 KB)
xls Pr10 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 36 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – Podprogram A (xls, 34 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – Podprogram B (xls, 35 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – Podprogram C (xls, 36 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – Podprogram D (xls, 34 KB)
xls Pr11 Závěrečné vyúčtování výdajů – Podprogram E (xls, 34 KB)
xls Pr12 Závěrečné vyúčtování – zdroje financování (xls, 31 KB)
rtf Pr13 Oznámení o vrácení finančních prostředků (rtf, 60 KB)
rtf Pr14 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále (rtf, 52 KB)