Program Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (2016)

Podprogramy:

  • Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
  • Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
  • Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální

pdf Program podpory sociální oblasti (pdf, 639 KB)
pdf Pr01 Kritéria Podprogram A (pdf, 281 KB)
pdf Pr01 Kritéria Podprogram B (pdf, 240 KB)
pdf Pr01 Kritéria Podprogram C (pdf, 275 KB)
pdf Pr02 Žádost Podprogram A – obecná část (pdf, 156 KB)
xls Pr02 Žádost Podprogram A – obecná část (xls, 50 KB)
pdf Pr02 Žádost Podprogram A – speciální část – List č. 1 (pdf, 296 KB)
xls Pr02 Žádost Podprogram A – speciální část – List č. 1 (xls, 61 KB)
pdf Pr02 Žádost Podprogram A – speciální část – List č. 2 (pdf, 328 KB)
xls Pr02 Žádost Podprogram A – speciální část – List č. 2 (xls, 56 KB)
pdf Pr03 Žádost Podprogram B – obecná část (pdf, 175 KB)
xls Pr03 Žádost Podprogram B – obecná část (xls, 52 KB)
pdf Pr03 Žádost Podprogram B – rozpočet (pdf, 141 KB)
xls Pr03 Žádost Podprogram B – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Pr04 Žádost Podprogram C – obecná část (pdf, 175 KB)
xls Pr04 Žádost Podprogram C – obecná část (xls, 57 KB)
pdf Pr04 Žádost Podprogram C – rozpočet (pdf, 142 KB)
xls Pr04 Žádost Podprogram C – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Pr05 Vzor smlouvy (pdf, 384 KB)
xls Pr06 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 38 KB)
pdf Pr06 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 114 KB)
pdf Pr07 Vyúčtování výdajů – Podprogram A (pdf, 207 KB)
xls Pr07 Vyúčtování výdajů – Podprogram A (xls, 37 KB)
pdf Pr07 Vyúčtování výdajů – Podprogram B (pdf, 213 KB)
xls Pr07 Vyúčtování výdajů – Podprogram B (xls, 38 KB)
pdf Pr07 Vyúčtování výdajů – Podprogram C (pdf, 215 KB)
xls Pr07 Vyúčtování výdajů – Podprogram C (xls, 38 KB)
pdf Pr08 Vyúčtování – zdroje (pdf, 205 KB)
xls Pr08 Vyúčtování – zdroje (xls, 38 KB)
pdf Pr09 Oznámení o vrácení (pdf, 102 KB)
rtf Pr09 Oznámení o vrácení (rtf, 59 KB)
pdf Pr10 Vzor žádosti o prominutí (pdf, 216 KB)
rtf Pr10 Vzor žádosti o prominutí (rtf, 43 KB)