Program Města Nový Jičín na podporu kultury (2017)

Podprogramy:

  • Podpora jednorázových kulturních akcí
  • Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti

pdf Program Města Nový Jičín na podporu kultury (pdf, 516 KB)
pdf Příloha č. 1A Kritéria pro jednorázové akce (pdf, 384 KB)
pdf Příloha č. 1B Kritéria pro celoroční činnost (pdf, 391 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – FO (pdf, 209 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – FO (xls, 63 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – PO (pdf, 220 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – PO (xls, 66 KB)
pdf Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – rozpočet (pdf, 137 KB)
xls Příloha č. 2 Žádost jednorázové akce – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Příloha č. 3 Žádost na celoroční činnost – obecná část (pdf, 215 KB)
xls Příloha č. 3 Žádost na celoroční činnost – obecná část (xls, 59 KB)
pdf Příloha č. 3 Žádost na celoroční činnost – rozpočet (pdf, 136 KB)
xls Příloha č. 3 Žádost na celoroční činnost – rozpočet (xls, 41 KB)
pdf Příloha č. 4 Vzor smlouvy (pdf, 387 KB)
pdf Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 112 KB)
xls Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 6A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (pdf, 163 KB)
xls Příloha č. 6A Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 44 KB)
pdf Příloha č. 6B Vyúčtování výdajů – celoroční činnost (pdf, 162 KB)
xls Příloha č. 6B Vyúčtování výdajů – celoroční činnost (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 7 Vyúčtování – zdroje (pdf, 135 KB)
xls Příloha č. 7 Vyúčtování – zdroje (xls, 38 KB)
pdf Příloha č. 8 Oznámení o vrácení finančních prostředků (pdf, 133 KB)
xls Příloha č. 8 Oznámení o vrácení finančních prostředků (xls, 39 KB)
pdf Příloha č. 9 Vzor žádosti o prominutí odvodummm (pdf, 115 KB)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 1.9.2016 do 30.9.2016