Program Města Nový Jičín na podporu kultury (2016)

Podprogramy:

  • Podpora jednorázových kulturních akcí
  • Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti

pdf Program podpory kultury (pdf, 512 KB)
pdf Pr01 Kritéria jednorázové akce (pdf, 385 KB)
pdf Pr01 Kritéria činnost (pdf, 392 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – PO (pdf, 193 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – PO (xls, 51 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – FO (pdf, 172 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – FO (xls, 49 KB)
pdf Pr02 Žádost jednorázové akce – rozpočet (pdf, 141 KB)
xls Pr02 Žádost jednorázové akce – rozpočet (xls, 36 KB)
pdf Pr03 Žádost na činnost – obecná část (pdf, 191 KB)
xls Pr03 Žádost na činnost – obecná část (xls, 50 KB)
pdf Pr03 Žádost na činnost – rozpočet (pdf, 140 KB)
xls Pr03 Žádost na činnost – rozpočet (xls, 36 KB)
pdf Pr04 Vzor smlouvy (pdf, 387 KB)
pdf Pr05 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 113 KB)
xls Pr05 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 38 KB)
pdf Pr06 Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (pdf, 162 KB)
xls Pr06 Vyúčtování výdajů – jednorázové akce (xls, 42 KB)
pdf Pr06 Vyúčtování výdajů – činnost (pdf, 161 KB)
xls Pr06 Vyúčtování výdajů – činnost (xls, 38 KB)
pdf Pr07 Vyúčtování – zdroje (pdf, 152 KB)
xls Pr07 Vyúčtování – zdroje (xls, 38 KB)
pdf Pr08 Oznámení o vrácení (pdf, 104 KB)
rtf Pr08 Oznámení o vrácení (rtf, 58 KB)
pdf Pr09 Vzor žádosti o prominutí (pdf, 115 KB)
rtf Pr09 Vzor žádosti o prominutí (rtf, 43 KB)