Program města Nový Jičín na  podporu estetizace objektů – dotace ex post (2018)

pdf Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post (pdf, 332 KB)
xls Pr01 Žádost o poskytnutí dotace (xls, 66 KB)
rtf Pr02 Kritéria pro hodnocení žádosti (rtf, 82 KB)
rtf Pr03 Vzor smlouvy (rtf, 157 KB)