Program Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post (2017/2018)

pdf Program Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post (pdf, 333 KB)
xls Pr01 Žádost o poskytnutí dotace (xls, 68 KB)
rtf Pr02 Kritéria pro hodnocení žádosti (rtf, 81 KB)
rtf Pr03 Vzor smlouvy (rtf, 154 KB)