Program Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post (2016/2017)

pdf Program podpory estetizace 2016 (pdf, 331 KB)
pdf Pr01 Žádost (pdf, 243 KB)
xls Pr01 Žádost (xls, 68 KB)
pdf Pr02 Kritéria (pdf, 216 KB)
pdf Pr03 Vzor smlouvy (pdf, 155 KB)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 1.8.2016 do 30.9.2016
(nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od ukončení realizace projektu)