Program Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post (2015)

pdf Program podpory estetizace (pdf, 330 KB)
pdf Pr01 Žádost (pdf, 240 KB)
xls Pr01 Žádost (xls, 61 KB)
pdf Pr02 Kritéria (pdf, 216 KB)
pdf Pr03 Vzor smlouvy (pdf, 198 KB)