Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče 2019/2020

pdf Program domácí hospicová péče 2020 (pdf, 384 KB)
docx Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti (docx, 21 KB)
xlsx Pr02A Žádost o dotaci – obecná část (xlsx, 17 KB)
xls Pr02B Žádost o dotaci – speciální část (xls, 99 KB)
rtf Pr03 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace (rtf, 215 KB)
xlsx Pr04 Závěrečné vyúčtování dotace – závěrečná zpráva (xlsx, 14 KB)
xlsx Pr05 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (xlsx, 12 KB)
xlsx Pr06 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xlsx, 11 KB)
doc Pr07 Závěrečné vyúčtování dotace – oznámení o vrácení finančních prostředků (doc, 36 KB)
rtf Pr08 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – penále (rtf, 55 KB)