Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče 2018/2019

pdf Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 455 KB)
rtf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti (rtf, 68 KB)
xls Pr02A Žádost o dotaci (obecná část) (xls, 44 KB)
xls Pr02B Žádost o dotaci (speciální část) (xls, 91 KB)
rtf Pr03 Vzor smlouvy (rtf, 206 KB)
xls Pr04 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (xls, 37 KB)
xls Pr05 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (xls, 33 KB)
xls Pr06 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xls, 32 KB)
rtf Pr07 Oznámení o vrácení finančních prostředků (rtf, 72 KB)
rtf Pr08 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – penále (rtf, 55 KB)