Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče

pdf Program Města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 713 KB)
pdf Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti (pdf, 41 KB)
pdf Pr02A Žádost – část A – obecná část (pdf, 141 KB)
pdf Pr02B Žádost – část B – speciální část (pdf, 412 KB)
pdf Pr03 Vzor smlouvy (pdf, 521 KB)
xls Pr04 Závěrečná zpráva a vyučtování dotace (xls, 41 KB)
xls Pr05 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (xls, 34 KB)
xls Pr06 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xls, 38 KB)
pdf Pr07 Oznámení o vrácení finančních prostředků (pdf, 29 KB)
pdf Pr08 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále (pdf, 43 KB)