Program města NJ na zachování a obnovu kulturních památek (2019/2020)

rtf Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (rtf, 297 KB)
xls Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti (xls, 41 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – obecná část (xls, 48 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – rozpočet (xls, 36 KB)
rtf Pr04 Vzor smlouvy (rtf, 270 KB)
rtf Pr05 Tabulka publicity (rtf, 248 KB)
xls Pr06 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 37 KB)
xls Pr07 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (xls, 38 KB)
xls Pr08 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xls, 38 KB)
rtf Pr09 Oznámení o vrácení finančních prostředků (rtf, 59 KB)
rtf Pr10 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – penále (rtf, 43 KB)