Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (základní informace)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací uvedený v § 5 tohoto zákona. Přesnou strukturu zveřejňovaných informací pak stanovuje vyhláška č. 515/2020 Sb.

pdf Sazebník úhrad za poskytnutí informace (pdf, 180 KB)