Organizační řád

Organizační řád je základní organizační normou, upravující vnitřní organizaci Městského úřadu Nový Jičín. Stanoví dělbu působnosti a vzájemné vztahy mezi jeho jednotlivými útvary, vztahy městského úřadu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města a jiným orgánům veřejné správy.

pdf Organizační řád 20/2020 (pdf, 518 KB) schváleno: RM 16.12.2020, účinnost: 01.01.2021
pdf Příloha č. 1 – Organizační struktura Městského úřadu Nový Jičín (pdf, 550 KB)
pdf Příloha č. 2 – Náplň práce jednotlivých odborů, oddělení a úseků (pdf, 454 KB) (od 01.02.2022)
pdf Příloha č. 3 – Statut interního auditu města Nový Jičín (pdf, 213 KB)
pdf Příloha č. 4 – Organizační struktura organizačních složek zřízených Městem Nový Jičín (pdf, 646 KB)

Dodatky:
pdf Dodatek č. 1 Organizačního řádu 20/2020 (pdf, 205 KB)
pdf Příloha dodatku č. 1 Organizačního řádu 20/2020 (pdf, 454 KB)