Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Pro letošní rok byl po četných požadavcích občanů naplánován svoz biologicky rozložitelného odpadu o 3 týdny dříve než v předchozích letech, tj. již od pátku 01. 04. 2022. První 2 týdny proběhne svoz 1x týdně a zajistí jej technické služby města, od 3. týdne až do konce listopadu bude svoz zajištěn 3x týdně, z toho 2x společností Asompo a 1x technickými službami.

Do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad lze ukládat pouze:

  • travní hmotu,
  • plevel,
  • košťály i celé rostliny,
  • listí,
  • hobliny, piliny,
  • jemné nebo drcené větve,
  • listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina,
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce,
  • odpad ze zeleně z domácnosti.

V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, nebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude muset být zlikvidován ze strany města za zvýšených nákladů.