Nádoby na kovy

Město Nový Jičín pořídilo několik červených nádob na sběr plechovek a dalších kovů. Nádoby jsou umístěny na stávajících lokalitách nádob na separovaný odpad, konkrétně na Vančurově ul. u obchodu, Na Valech u tržnice, na Dlouhé 34, v Loučce 35, na Hřbitovní u obchodu a na Fibichově nám., Bezručové a Divadelní ul..Do kontejnerů na kovy lze umísťovat pouze nápojové plechovky, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry a víka, konzervy, alobal, hliníková víčka od mléčných produktů a hliníkové obaly od potravin. Do nádob naopak nepatří nápojové kartony, spreje se zbytky obsahu, obaly z barev, laků se zbytky obsahu, elektrozařízení, zaolejované kovové obaly a díly, baterie apod.