Měření imisí NOx v Novém Jičíně

Odbor životního prostředí zajišťuje měření imisí NOx ve dvou manuálních stanicích ve městě. Jedna je umístěna u Úřadu práce a druhá na ulici Bohuslava Martinů. Měření zajišťuje Laboratoř Morava s.r.o. se sídlem ve Studénce.
V následujících tabulkách (v menu na levé straně) jsou pod jednotlivými dny uvedeny průměrné 24 hodinové koncentrace NOx µg/m³.

Imisní limity pro oxid dusičitý: hodinový průměr 200 μg/m³, roční průměr 40 μg/m³.

vysvětlivky zkratek v tabulce: BM – ul. Bohuslava Martinů, ÚP – úřad práce, xx – porucha měření

Na základě výpovědi dodavatele bylo měření imisí NOx, B(a)P a PM10 ke dni 31. 8. 2017 ukončeno.