Ochrana ovzduší


ČHMÚ vydalo novou ročenku za rok 2016

Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) vydal ročenku „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016″. Data o kvalitě ovzduší jsou uveřejněna zde.


Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jeho příkon je 10 až 300 kW včetně a současně je kotel napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle – vyplývá to ze zákona 201/2012 Sb., §17 odst. 1, písm. h). Kontrolu je třeba provést jednou za dva roky.

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Kontrolu kotle je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě předmětného kotle. Seznam oprávněných osob lze obvykle najít na webových stránkách výrobce.

Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly – k případnému předložení protokolu o provedené kontrole můžete být vyzváni obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Protokol si proto uložte a vyčkejte na případnou úřední výzvu.


Aktuální stav znečištění ovzduší

– údaje Českého hydrometeorologického ústavu


Ochrana ovzduší – Závazná stanoviska 2017

  UmístěníSpecifikaceZáměr, stavbaIdentifikace žadateleŽádost podána pro řízeníŽádost podánač.j.Závazné stanovisko - výsledekZávazné stanovisko ze dnePodmínky parc. č. 182/1, 182/2 a 139/1, k.ú. Hostašovicekrbová vložka na dřevo 6 kWstavba RDfyzická osobaohlášení stavby2. 1. 2017118/2017souhlas3. 1. 2017 st. 1659 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstínástěnný kondenzační plynový kotel o výkonu 6,1 - 33,5 kW rekonstrukce výrobní...

Více informací...

Smogová situace

Podle zákona o ochraně ovzduší jde o stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, za podmínek uvedených v této příloze. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo...

Více informací...

Ochrana ovzduší – Závazná stanoviska 2021

UmístěníSpecifikaceZáměr, stavbaIdentifikace žadateleŽádost podána pro řízeníŽádost podánaČ.j.Závazné stanovisko - výsledekZávazné stanovisko ze dnePodmínky p.č. 75,76/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičínakrbová kamna, 2,1 - 6,3 kWNovostavba RD s přístřeškem pro auto, skladem nářadí vč. zpevněných ploch a přípojek inženýrskývh sítífyzická osobaužívání stavby14.01.2021OŽP/5996/2021/Schosouhlas14.01.2021- st. 1710 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstíplynový kotel, 3,4 - 20...

Více informací...

Ochrana ovzduší – Závazná stanoviska 2020

UmístěníSpecifikaceZáměr, stavbaIdentifikace žadateleŽádost podána pro řízeníŽádost podánaČ.j.Závazné stanovisko - výsledekZávazné stanovisko ze dnePodmínky p.č. 653/2,655/2 v k.ú. Žilina u Nového Jičínateplovodní kotel, 38 kWRD s hobby dílnou na parc.č. 653/2,655/2 v k.ú. Žilina u Nového Jičínafyzická osobaužívání stavby08.01.2020OŽP/1832/2020/Vavsouhlas09.01.2020- p.č. 775,778/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičínateplovzdušná jednotka, 20 kWHala ARPEX MORAVA s.r.o. na par.č. 775,778/1...

Více informací...

Ochrana ovzduší – Závazná stanoviska 2018

  UmístěníSpecifikaceZáměr, stavbaIdentifikace žadateleŽádost podána pro řízeníŽádost podánaČ.j.Závazné stanovisko - výsledekZávazné stanovisko ze dnePodmínky p.č. 468/10,463/8,453/6,449/4,447/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí2x plynový kotel, 2x 90 kWZřízení plynové kotelnySVJ Vančurova 2 - 10kolaudační souhlas03.01.2018OŽP/350/2018souhlas04.01.2018- p.č. 46/3 v k.ú. Bartošovicekachlová kamna, 6 kWNovostavba RDfyzická osobakolaudační souhlas03.01.2018OŽP/354/2018souhlas04.01.2018- p.č. 572/22 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičínanezpevněná účelová...

Více informací...

Ochrana ovzduší – Závazná stanoviska 2019

UmístěníSpecifikaceZáměr, stavbaIdentifikace žadateleŽádost podána pro řízeníŽádost podánaČ.j.Závazné stanovisko - výsledekZávazné stanovisko ze dnePodmínky p.č. 263/20,265/1,265/2,st.2058 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí2x plynový kotel, 135 kWCTPark Nový Jičín, objekt NJ2, část NJ2.3 Varroc na parc.č. 263/20,265/1,265/2 a st.2058 v k.ú. Nový Jičín - Dolní PředměstíCTP Property IV s.r.o.zkušební provoz24.01.2019OŽP/7093/2019souhlas07.02.2019- p.č. 173/1 v k.ú. Nový Jičín...

Více informací...

Měření imisí NOx v Novém Jičíně

Odbor životního prostředí zajišťuje měření imisí NOx ve dvou manuálních stanicích ve městě. Jedna je umístěna u Úřadu práce a druhá na ulici Bohuslava Martinů. Měření zajišťuje Laboratoř Morava s.r.o. se sídlem ve Studénce. V následujících tabulkách (v menu na levé straně) jsou pod jednotlivými dny uvedeny průměrné 24 hodinové koncentrace NOx µg/m³. Imisní limity...

Více informací...