Ochrana osobních údajů – GDPR

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Městu Nový Jičín poskytujete.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • identifikace správce: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212
  • označení pověřence: Ing. Milan Jandora
  • kontaktní údaje na pověřence: poverenec@novyjicin.cz, tel.: +420 602 553 813

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění práv se můžete obrátit na Město písemně, elektronickým podáním do datové schránky nebo e‑podatelny nebo telefonicky či e-mailem přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentech docx Memorandum pro veřejnost (docx, 27 KB)pdf Memorandum pro zaměstnance Města Nový Jičín (pdf, 262 KB) .

Příloha:
pdf Záznamy o činnosti zpracování (pdf, 807 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor kancelář vedení města (pdf, 205 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor organizační (pdf, 168 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor finanční (pdf, 130 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor správy majetku (pdf, 116 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor rozvoje a investic (pdf, 109 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor bytový (pdf, 123 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor sociálních věcí (pdf, 171 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor školství, kultury a sportu (pdf, 136 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor správních agend (pdf, 151 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor přestupkových agend (pdf, 104 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Obecní živnostenský úřad (pdf, 151 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor životního prostředí (pdf, 189 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor územního plánování a stavebního řádu (pdf, 151 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor dopravy (pdf, 176 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Odbor kontrolní (pdf, 103 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Interní audit (pdf, 103 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Městská policie Nový Jičín (pdf, 117 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků (pdf, 117 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – ProSenior Nový Jičín (pdf, 103 KB)
pdf Záznamy o činnosti zpracování – Město Nový Jičín – průřezová agenda (pdf, 175 KB)