Místní poplatek ze psů

Sazba:

 • u poplatníka trvale bydlícího v bytovém domě 1000,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 1800,00 Kč/rok
 • v rodinném domě 300,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 400,00 Kč/rok
 • u poživatelů invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, v bytovém domě 200,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 300,00 Kč/rok
 • u poživatelů invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, v domě 150,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 200,00 Kč/rok

Splatnost:

 • jednorázově, do 30.6. daného kalendářního roku

Možnosti úhrady poplatku:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1
 • bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • uvádějte, prosím, variabilní symbol z důvodů správného přiřazení platby k Vašemu platebnímu předpisu
  • každý poplatník má přidělen jeden variabilní symbol (VS) po celou dobu poplatkové povinnosti
  • VS je desetimístný, začíná trojčíslím 904
  • pokud VS neznáte, kontaktujte telefonicky, emailem nebo osobně finanční odbor, paní Sandru Krotil, budova radnice Masarykovo nám., dveře č. 107, tel: 556 768 207, e-mail: sandra.krotil@novyjicin.cz. Ke zjištění variabilního symbolu můžete využít také aplikaci Portál občana.

Související odkazy a dokumenty: