Městský úřad

[sg_popup id=2]

Základní informace: kontakt, úřední hodiny, informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Městský úřad sídlí ve více budovách na ulicích:

Adresa Odbor / pracoviště Městského úřadu
Masarykovo nám. 1 odbor kancelář vedení města, odbor organizační, odbor finanční, odbor správy majetku, odbor rozvoje a investic, odbor životního prostředí, odbor územního plánování a stavebního řádu
Divadelní 1 odbor bytový, odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a sportu, odbor správních agend, odbor dopravy
Divadelní 8 Městská policie, obecní živnostenský úřad, odbor přestupkových agend, odbor kontrolní, pdf interní auditor (pdf, 213 KB)