Měření imisí PM10 v Novém Jičíně

Odbor životního prostředí zajišťuje měření imisí prachových částic PM10. Monitorovací stanice je umístěna u budovy Úřadu práce v Novém Jičíně. Jedná se o dopravní monitorovací stanici. Hlavním důvodem jejího zřízení byla snaha získat přehled o koncentracích škodlivin v nejvíce zatížené oblasti u hlavní průtahové komunikace. Měření zajišťuje Laboratoř Morava s.r.o. se sídlem ve Studénce.

V následujících tabulkách (v menu na levé straně) jsou pod jednotlivými dny uvedeny průměrné 24 hodinové koncentrace PM10 µg/m³.

Imisní limity pro PM10: hodinový průměr 50 μg/m3(tato hodnota nesmí být překročena více než 35krát/rok), roční průměr 40 μg/m³.

Na základě výpovědi dodavatele bylo měření imisí NOx, B(a)P a PM10 ke dni 31. 8. 2017 ukončeno.