Měření imisí B(a)P v Novém Jičíně

Odbor životního prostředí zajišťuje měření imisí benzo(a)pyrenu neboli B(a)P. Monitorovací stanice je umístěna u budovy Úřadu práce v Novém Jičíně. Jedná se o dopravní monitorovací stanici. Hlavním důvodem jejího zřízení byla snaha získat přehled o koncentracích škodlivin v nejvíce zatížené oblasti u hlavní průtahové komunikace. Měření zajišťuje Laboratoř Morava s.r.o. se sídlem ve Studénce.

V následujících tabulkách (v menu na levé straně) jsou pod jednotlivými dny uvedeny průměrné 24 hodinové koncentrace B(a)P ng/m³.

Imisní limity pro B(a)P: roční průměr 1 ng/m3.

Na základě výpovědi dodavatele bylo měření imisí NOx, B(a)P a PM10 ke dni 31. 8. 2017 ukončeno.