Odpadové hospodářství – separační dvůr

separacni-dvur-palackehoSeparační dvůr na Palackého třídě

Provoz separačního dvoru umístěného na ul. Palackého: Po – Pá 8.00 do 17.00 (polední pauza 11.00-11.30).

 


separacni-dvur-propojovaciSeparační dvůr na ul. Propojovací

V období 2012 – 2013 probíhala v lokalitě pod hypermarketem Albert výstavba dalšího separačního dvoru v Novém Jičíně. V pondělí dne 2. září 2013 byl zahájen jeho provoz. Otevřeno je každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku v době od 8.00 do 17.00 hod. (polední pauza 11.30-12.00 hod).V sobotu je otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Na SD lze ukládat odpady a vysloužilé elektrozařízení, a to ve stejném rozsahu jako tomu je na Palackého třídě (více v odkazu). Provozovatelem zařízení jsou Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace. Fotogalerie.
jpg Separační dvůr – náklady projektu (jpg, 156 KB)
jpg Podmínky pro ukládání odpadů na Separačním dvoře v Novém Jičíně, Propojovací ul. (cedule) (jpg, 215 KB)


Druhy odpadů, které mohou občané města bezplatně odevzdat na separačních dvorech

Směsný stavební odpad, oděvy, papír a kartony, sklo, kov, plasty, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, pneumatiky, barvy, ředidla a oleje, elektrozařízení a baterie.

Podmínky pro ukládání odpadů na dvorech.:

 • Stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit apod.). Jednotlivá váha nesmí přesáhnout 50 kg.
 • Oděvy nesmějí být znečištěny nebezpečnými látkami (barvy, oleje, mazadla aj.).
 • Kartony musí být rozložené na kusy a neznečištěné (barvy, oleje, stavební materiály).
 • Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, barvy, ropné produkty aj.). Z oken je přijímáno tabulové sklo, rozbité rámy jako objemný odpad.
 • Kusové kovové předměty nesmějí přesáhnout rozměr 2,5 metru.
 • Mezi odebírané plasty nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.).
 • Biologickým odpadem se rozumí tráva, listí, drobné větve, květiny, ovoce a zelenina pocházející z městských pozemků do jednotlivé váhy 50 kg. Ukládány zde nesmějí být zkažené potraviny.
 • Jedlé oleje a tuky.
 • Objemným odpadem je myšlen starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.
 • Odebírané pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a osobních automobilů.
 • Cyklistické pláště je možné umístit mezi směsný komunální odpad (běžné popelnice a kontejnery).
 • Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice a j. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 • Elektrozařízení jsou pouze kompletní: chladničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.

Sběr použitých potravinářských olejů a tuků

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat. Své uplatnění nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám a dochází tak k šetření přírodních zdrojů. Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity v jiných odvětvích lidské činnosti. Použité potravinářské oleje (např. z fritéz) a ztužené tuky lze odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.


separacni-dvur-sber-toneru-a-cartrigiSběr cartridgí a tonerů

Na obou sběrných dvorech, tj. na ulici Palackého a Propojovací, je možno ukládat cartridge a tonery.