Odpadové hospodářství – biologicky rozložitelný odpad


BIO akce za 100,-Kč nebo 200,-Kč

Město Nový Jičín nabízí pro občany města (včetně místních částí) svoz bioodpadu na objednání. Za 200,- Kč si občan může nechat přistavit kontejner na Avii, který má objem až 8 m3 nebo za 100,- Kč jednokubíkový kontejner na multikáru. Službu lze objednat na Technických službách, středisku odpadů (ul. Suvorovova). Podmínkou je sepsání objednávky na místě 2 až 3 dny před realizací a uhrazení příslušné částky.


hedy-kontejnerSvoz biologicky rozložitelného odpadu

Biologicky rozložitelný odpad, který občan v sezóně (duben-listopad) uloží do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 litrů, se sváží prostřednictvím firmy ASOMPO a.s. v intervalu 2x týdně, nově od roku 2018 vždy v pondělístředu  xls SEZNAM_BIO (xls, 56 KB) .V témže roce byl navíc zaveden i páteční svoz, který realizují pro město Technické služby. Zelené kovové kontejnery o objemu 1 m3 sváží TS podle jejich naplněnosti obvykle 1x týdně. Do kontejnerů, jejichž stanoviště jsou uvedena v podrobnostech tohoto článku, lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

  • travní hmota
  • plevel
  • košťály i celé rostliny
  • listí
  • hobliny, piliny
  • jemné nebo drcené větve
  • listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce
  • odpad ze zeleně z domácnosti.

V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, nebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude zlikvidován ze strany města za zvýšených nákladů.

Od 1. března 2022 se v Novém Jičíně třídí i gastroodpad. Více informací najdete na tomto odkazu: https://www.novyjicin.cz/aktualne/od-brezna-se-v-novem-jicine-tridi-i-gastroodpad/.


Sběr použitých potravinářských olejů a tuků

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat. Své uplatnění nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám a dochází tak k šetření přírodních zdrojů. Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity v jiných odvětvích lidské činnosti. Použité potravinářské oleje (např. z fritéz) a ztužené tuky lze odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Tyto druhy odpadů nepatří do hnědých nádob, byť se jedná o biologicky rozložitelné odpady.

Nově si občané zajisté všimli černých popelnic s oranžovým víkem, které se objevily v září 2020 vedle nádob na tříděný odpady v některých lokalitách včetně místních částí. Snahou bylo třídění odpadů občanům maximálně zjednodušit, což je důvodem, proč byla uzavřena smlouva se společností Trafin Oil, a.s. Odpad v nádobách bude pravidelně svážet z dvaceti sedmi míst, na každé z nich je uvedena bezplatná telefonní linka, kterou může občan využít v případě přeplnění nádoby. Apelujeme na občany, aby do nádob vhazovali pouze použité jedlé oleje uzavřené do plastových láhví. Protože chceme tuto službu udržet, musíme respektovat nastavené smluvní podmínky.

Nádoby jsou umístěny v lokalitách Slovanská, Bohuslava Martinů u Kauflandu, U Jičínky naproti DPS, Žilina – bytovky za školou, Štursova u hřiště, Jugoslávská, Křížkovského nám., Hřbitovní obchod, Riegrova, Bezručova, Dvořákova – parkoviště, Dvořákova Kalač, Lesní, Fibichovo nám., Nerudova, Revoluční DPS, Jičínská, Loučka, Mlýnská, Sportovní u obchodu,2 x Dlouhá, Vančurova Máj, Na Valech, Kojetín, Straník u obchodu, Bludovice u benzinky.


komposterKde a jak kompostovat?

Kompostovat lze téměř na všech místech (např. na zahradách, v bytech, školách, restauracích apod). V následujících odkazech naleznete deset možností, kde a jak kompostovat.

 

pdf Kompostujeme na zahradě (pdf, 2 MB)
pdf Nakládání s biomateriálem v bytech (pdf, 929 KB)
pdf Sousedské kompostování (pdf, 963 KB)
pdf Kompostujeme ve firmách a organizacích (pdf, 537 KB)
pdf Kompostujeme ve školách a školkách (pdf, 1 MB)
pdf Vermikompostování (pdf, 944 KB)
pdf komunitní kompostováni obce (pdf, 1 MB)
pdf Kompostujeme v restauracích a jídelnách (pdf, 691 KB)
pdf Zřizováni malých zařízení ve spolupráci se zemědělci (pdf, 1 MB)
pdf Základní pravidla kompostování (pdf, 498 KB)


Biologicky rozložitelný odpad v období 2012 – 2019

Rok  2012  2013   2014  2015 2016 2017  2018   2019 2020
BRO/t 1098,9 1138,27 1409,08 1206,41 1377,04  1295,96 1513,65 1149,67
1437,06

komposter-2Město rozdalo 500 kusů kompostérů

Město v roce 2014 rozdalo občanům 500 kusů kompostérů o velikosti 700 litrů. Důvodem byla podpora separace biologicky rozložitelných odpadů na území města včetně místních částí. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


prednaska-jak-spravne-kompostovatJak správně kompostovat?

Naučit se správně kompostovat, tak to bylo motto přednášky, kterou pro všechny domácí zahradníky připravilo město. V rámci projektu, díky kterému se 500 občanům dostala možnost získat bezplatně kompostér, se ve spolupráci se společností JRK BioWaste Management s.r.o. konala inspirativní přednáška.