Ve Straníku byla zahájena rekonstrukce propustku na komunikaci vedoucí ke hřbitovu

Ve Straníku u Nového Jičína, u domu č. p. 86, byla zahájena rekonstrukce propustku na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu. Stávající propustek byl již v havarijním stavu. Stavbu komplikuje nutnost provedení několika přeložek: středotlakého plynovodu, vodovodu, kabelu Cetin a kabelu 4M Rožnov.

Po dobu stavby je tato místní komunikace pro automobilovou dopravu uzavřena, pro pěší a cyklisty byla zřízena provizorní lávka. Na hřbitov se obyvatelé Straníku mohou dostat objízdnou trasou přes Hostašovice.

Zhotovitelem stavby je JAPSTAV MORAVA s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci propustku dosáhnou cca 3,2 mil. Kč. Akce by měla být dokončena do konce září r. 2022.