Ve Straníku byla dokončena rekonstrukce propustku na komunikaci vedoucí ke hřbitovu

Ve Straníku u Nového Jičína, u domu č. p. 86, byla v listopadu 2022 dokončena rekonstrukce propustku na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu. Stávající propustek byl již v havarijním stavu. Stavbu komplikovala nutnost provedení několika přeložek: středotlakého plynovodu, vodovodu, kabelu Cetin a kabelu 4M Rožnov.

Stavbu provedla společnost JAPSTAV MORAVA s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci propustku dosáhly 3,4 mil. Kč vč. DPH.