V knihovně v Novém Jičíně probíhají sanace a stavební úpravy

V knihovně probíhají v současné době doplňkové sanační opatření přízemní části hlavní budovy. Byla provedena izolace spodní stavby, injektáže a štukové sanační omítky, provádí se rekonstrukce vstupu pro imobilní občany včetně rekonstrukce splaškové kanalizace. Předpoklad dokončení prací je na podzim letošního roku. Náklady jsou odhadovány na zhruba 1,9 mil. Kč bez DPH.

Knihovna - inv. akce

Knihovna - inv. akce

Knihovna - inv. akce
Knihovna - inv. akce