Chodník a opěrná zeď na ul. Revoluční v Novém Jičíně

V nevyhovujícím stavu bylo zábradlí a opěrná zeď na ulici Revoluční podél silnice 1/57. Město letos na podzim dokončilo opravu, která spočívala v sanaci opěrné zdi, osazení nového zábradlí a vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby.

Proběhla demontáž zábradlí a koruny opěrné zdi. Došlo k montáži výztuže a byla zhotovena nová koruna. Stavební práce stály město cca 4 mil. Kč včetně DPH.