Oprava místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa

Mezi Straníkem a Kojetínem, místními částmi Nového Jičína, probíhá od října 2022 oprava části komunikace. Stavba bude dokončena nejpozději do 12. 12. 2022.

Předmětem stavby je sanace komunikace včetně položení nového asfaltobetonového koberce, odvodnění komunikace novými příkopy nebo žlaby a oprava propustku. Délka rekonstruovaného úseku činí cca 400 m, v některých místech dojde k rozšíření komunikace.

Nezbytné kácení stromů bylo provedeno v jarním období, místo vykácených stromů bude provedena náhradní výsadba.

Zhotovitelem stavby je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci komunikace dosáhnou cca 5,5 mil. Kč.

Kojetín - Straník Kojetín - Straník Kojetín - Straník Kojetín - Straník