Město plánuje odvodnění Hückelových vil

S cílem zabránit pronikání vody, zvyšování vlhkosti a destrukci stavebních konstrukcí obou vil, město plánuje zadat zpracování projektu odvodnění Hückelových vil. Projekt odvodnění bude zahrnovat zpracování projektové dokumentace a poté v závislosti na časové a finanční náročnosti případně i samotnou realizaci odvodnění. Zpracování projektové dokumentace by mělo být v letech 2022-2023. Odhad nákladů na její zpracování je cca 1,5 mil. Kč s DPH. Poté by měla následovat realizace.

H_vily Huckelovy_vily