Město dokončilo parkoviště na Dlouhé, vzniklo 47 nových parkovacích míst

V lednu byla dokončena stavba nového parkoviště na sídlišti Dlouhá v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ulicí Budovatelů. Na novém parkovišti vzniklo 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání, z toho 2 místa jsou vyhrazena pro invalidy.

Na parkovací plochu byla použita plastová zatravňovací dlažba. Součástí zakázky bylo i vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků, na podzim proběhne dokončení výsadby cibulovin.

Stavbu realizovala společnost KAMI PROFIT, s.r.o., přičemž celkové náklady činí 4,2 milionu korun včetně DPH. Stavební práce byly zahájeny 22. září 2022 a ukončeny 18. ledna 2023. Celá stavba bude zkolaudována v polovině února 2023.

Obtížnou situaci s parkováním se město snaží postupně zlepšovat. „Na téže ulici vzniklo v roce 2021 parkoviště se 71 parkovacími místy. V rozpočtu na letošní rok se počítá i s výstavbou dalších parkovišť, a to na ulici Budovatelů, Luční, Smetanovy sady a u ZŠ Dlouhá, s jejichž výstavbou se počítá v druhé polovině roku,” uvedl starosta města Stanislav Kopecký.