Lávka přes řeku Jičínku na ulici Novosady

Říčku Jičínku v ulici Novosady přemostí nová lávka. Ta stávající z roku 1984, zejména její ocelová konstrukce, je v havarijním stavu. Z oslovených ateliérů si odborná komise vybrala ateliér Blank architekti, s.r.o., který v současné době připravuje projektovou dokumentaci.  Její dokončení se očekává na sklonku roku 2023. Spolu s novou lávkou bude řešena i křižovatka ulic Nábřežní a Novosady, odpadní nádoby v Nábřežní ulici, využití lávky pro chodce i cyklisty a její nasvětlení. Předpokládané náklady jsou odhadovány na 8,5 mil. Kč bez DPH.

Návrh Blank architekti, s.r.o.