Inženýrské sítě pro zástavbu rodinných domů Žilina – Za Školou – III. etapa

V červenci letošního roku byla ukončena investiční akce města „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“. V Žilině u Nového Jičína byly vybudovány inženýrské sítě pro výstavbu 23 rodinných domů. Bylo postaveno celkem 842 m nových místních komunikací, 814 m chodníkových těles, odstavné parkoviště a zpevněná plocha pro kontejnery. Podél komunikací bylo umístěno celkem 27 nových osvětlovacích bodů.

Byla položena dešťová kanalizace v celkové délce 650 m a splašková kanalizace v délce 656 m. Zásobování lokality pitnou vodou zajistí nový vodovodní řad o délce 566 m. V současné době se odstraňují drobné vady a nedodělky, v podzimních měsících bude provedena výsadba stromů a keřů. Nové ulice už dostaly své jména: Pod Puntíkem, Javorová, Kaštanová, Ořechová a K Lamberku. Náklady na stavební práce spojené s vybudováním inženýrských sítí byly zhruba 24 mil. Kč bez DPH. Asi 1,8 mil. Kč z toho pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

za školou za školou za školou za školou za školou