Autobusové zastávky v lokalitě Bocheta byly dokončeny

Město upravilo autobusové zastávky v lokalitě Bocheta. Kromě  vlastních autobusových zastávek a nástupišť vznikly navazující chodníky, nasvětlený přechod pro chodce, veřejné osvětlení a byly vysazeny čtyři nové stromy. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu osob podél komunikace III. třídy na úseku spojující město Nový Jičín s okolními obcemi.  Celkové náklady této akce činí 6,5 milionu korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci ve výši 2,8 milionu korun z Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

bocheta

bocheta

bocheta

bocheta

zastavky zastavky