Dotace a NFV – základní informace

pdf Směrnice č. 11-2019 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (pdf, 416 KB)
xls Příloha č. 1 směrnice 11-2019 žádost o individuální dotaci či NFV – fyzická osoba (xls, 76 KB)
xls Příloha č. 1 směrnice 11-2019 žádost o individuální dotaci či NFV – právnická osoba (xls, 89 KB)
xls Příloha č. 1 směrnice 11-2019 rozpočet projektu (xls, 43 KB)
pdf Příloha č. 2 směrnice 11-2019 vzor prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (pdf, 309 KB)
pdf Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit (pdf, 209 KB)


Manuál jednotného vizuálního stylu znaku Města Nový Jičín
V manuálu naleznete oficiální schválenou podobu znaku. Je nutné dodržování podoby znaku, barevnosti, typu písma, umístění typu písma, velikost písma lze měnit.
pdf Logomanuál město Nový Jičín (pdf, 7 MB)

Pro splnění podmínek propagace projektu jsou příjemcům dotací k dispozici tato loga:
jpg Znak_mesto_Novy_Jicin_nahore (jpg, 2 MB)
jpg Znak_mesto_Novy_Jicin_boku (jpg, 2 MB)